تاسیس از سال 1390

آشنایی کوتاه و عمده فعالیت های داده کاوان تنگستان :

تقریبا هر سازمان و مجموعه ای و نیز بیشتر اشخاص حقیقی که در حوزه های تحقیقی و پژوهشی فعالیت دارند به خدماتی که این شرکت اراءه می دهد بهره ببرند. همچنین استفاده از افراد متخصص در زمینه های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت در رشته های مختلف باعث شده است شرکت بتواند در زمینه های مورد نطر خود توانایی های خوبی داشته باشند.

  1. طراحی , اجرا و استخراج نتایج طرح های آماری
  2. مجری و مشاوره طرح های نظرسنجی
  3. تجزیه و تحلیل داده های استفاده از نرم افزار های R , AMOSE ,LISREL , SPSS …..
  4. تایپ متون علمی در LATEX
  5. مشاوره و ارائه خدمات در خوزه کارآفرینی